08 mars 2010

Drømmer

Det er lov å dagdrømme litt? Ikke? I dag drømmer jeg om luftige store lyse rom, og de skal helst være mine slik at jeg selv kan bestemme hvordan de skal være og skal innredes.

Ingen kommentarer: