21 november 2009

Sivert

Uslepen diamant, og i kveld spiller han i Trondheim.
http://www.youtube.com/watch?v=dAao8qI50Sg

Ingen kommentarer: